BAUMANE & PARTNERS

– Jūsu partneri darbam

Piedāvājam profesionālu biroja vadību un uzņēmējdarbības konsultācijas, garantējot konfidencialitāti un nodrošinot individuālu pieeju ikvienam klientam.

Sniedzam vispusīgus juridiskos, grāmatvedības un sekretāra – lietveža pakalpojumus, veicinot Jūsu uzņēmuma izaugsmi un uzticama partnera tēla veidošanu. Nodrošinām Eiropas Savienības iekšzonas un ārzonas pārstāvniecību, kā arī privātpersonu sekmīgu sadarbību ar valsts institūcijām. Atbilstoši Komerclikumam, SIA „Baumane & Partners” garantē juridiskās personas sasniedzamību tās juridiskajā adresē un nekavējošā saziņā ar valsts pārvaldes iestādēm un darījumu partneriem.

 

Par uzņēmumu

Darbības jomas

  • Juridiskās konsultācijas un pakalpojumi
  • Grāmatvedības pakalpojumi un konsultācijas
  • Biroja vadības asistēšanas pakalpojumi
  • Biroja telpu noma

Saskaņā ar Komerclikumu, juridiskajai personai ir jābūt sasniedzamai tās juridiskajā adresē. Juridiskā adrese ir viens no juridiskās personas obligātajiem rekvizītiem, tā ir publiski pieejama. Juridisko personu saskaņā ar Komerclikuma 221. un 223.pantu pārstāv valde, tas nozīmē, ka arī šīm personām ir jābūt sasniedzamām, it īpaši saziņā ar valsts pārvaldes iestādēm.